Cennik usług

1. BADANIE OPTOMETRYCZNE – KOSZT 120 ZŁ

BADANIE OPTOMETRYCZNE OBEJMUJE:

 • WYWIAD
 • OCENĘ STANU REFRAKCJI(BADANIE POD KĄTEM DOBORU SOCZEWEK OKULAROWYCH)
 • OCENĘ STANU AKOMODACJI
 • OCENĘ STANU WIDZENIA OBUOCZNEGO
 • TONOMETRIĘ BEZDOTYKOWĄ AIR PUFF

W ZŁOŻONYCH ZABURZENIACH WZROKOWYCH DIAGNOSTYKA ZOSTAJE POSZERZONA O DODATKOWE BADANIA.

2. APLIKACJA MIĘKKICH SOCZEWEK KONTAKTOWYCH – KOSZT 150 ZŁ

DOPASOWANIE SOCZEWEK OBEJMUJE:

 • BADANIE REFRAKCJI
 • KERATOMETRIĘ
 • WYWIAD MEDYCZNY POD KĄTEM SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
 • BADANIE LAMPĄ SZCZELINOWĄ
 • APLIKACJĘ SOCZEWEK DIAGNOSTYCZNYCH O ODPOWIEDNICH PARAMETRACH
 • OCENĘ DOPASOWANIA SOCZEWEK I SPRAWDZENIE REAKCJI OCZU
 • SPRAWDZENIE OSTROŚCI WZROKU
 • NAUKĘ ZAKŁADANIA I ZDEJMOWANIA SOCZEWEK

WIZYTA KONTROLNA – BEZPŁATNIE – DO 2 TYGODNI OD APLIKACJI

3. BADANIE OKULISTYCZNE Z OPISEM – KOSZT 150 ZŁ

BADANIE OKULISTYCZNE OBEJMUJE:

 • WYWIAD
 • BADANIE REFRAKCJI(AUTOKERATOMETRIA), DOBÓR SZKIEŁ KOREKCYJNYCH
 • TONOMETRIA
 • OCENA APARATU OCHRONNEGO ORAZ PRZEDNIEGO ODCINKA OKA W LAMPIE SZCZELINOWEJ
 • OCENA DNA OKA ZA POMOCĄ SOCZEWKI DIGITAL WIDE FIELD

W ZŁOŻONYCH ZABURZENIACH WZROKOWYCH DIAGNOSTYKA MOŻE ZOSTAĆ POSZERZONA O DODATKOW BADANIA – PŁATNE ZGODNE Z CENNIKIEM.

4. TONOMETRIA BEZDOTYKOWA „AIR-PUFF” Z PACHYMETRIĄ – KOSZT 15 ZŁ

POMIAR CIŚNIENIA WEWNĄTRZGAŁKOWEGO

5. KRZYWA DOBOWA – TONOMETRIA BEZDOTYKOWA „AIR-PUFF” Z PACHYMETRIĄ – KOSZT 50ZŁ(CENA ZA 4 POMIARY)

OCENA ZMIAN CIŚNIENIA W CIĄGU DOBY (4 POMIARY W CIĄGU DNIA)

6. PERYMETRIA KOMPUTEROWA STATYCZNA JEDNEGO OKA – KOSZT 40 ZŁ

POLE WIDZENIA

7. PERYMETRIA KOMPUTEROWA STATYCZNA OBU OCZU – KOSZT 80 ZŁ

POLE WIDZENIA

8. OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA JEDNEGO OKA – KOSZT 70 ZŁ

WG ZALECEŃ LEKARZA OKULISTY

9. OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA PRZEDNIEGO ODCINKA OBU OCZU – KOSZT 140 ZŁ

WG ZALECEŃ LEKARZA OKULISTY

10. OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA SIATKÓWKI JEDNEGO OKA – KOSZT 70 ZŁ

WG ZALECEŃ LEKARZA OKULISTY

11. OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA SIATKÓWKI OBU OCZU – KOSZT 140 ZŁ

WG ZALECEŃ LEKARZA OKULISTY

12. CYFROWA DIAGNOSTYKA ZESPOŁU SUCHEGO OKA – KOSZT 70 ZŁ

13. TOPOGRAFIA ROGÓWKI OBU OCZU – KOSZT 80 ZŁ

W PRZYPADKU GDY PACJENT ZAMAWIA NOWE OKULARY BADANIE OPTOMETRYCZNE OTRZYMUJE W PREZENCIE.

Comments are closed.