Aplikacja soczewek kontaktowych

Aplikacja soczewek kontaktowych zawsze powinna być przeprowadzona przez specjalistę, posiadającego odpowiednie przygotowanie i doświadczenie w tym zakresie. Soczewki kontaktowe mają różne konstrukcje (rozmiary), tryb noszenia, produkowane są z różnych materiałów.

Nigdy nie należy kupować soczewek kontaktowych na własną rękę. Na badania pod kątem doboru soczewek kontaktowych prosimy umówić się telefonicznie lub osobiście w naszym salonie. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna.

Dopasowanie soczewek obejmuje:

  • badanie refrakcji
  • keratometrię
  • wywiad medyczny pod kątem soczewek kontaktowych
  • badanie lampą szczelinową
  • aplikację soczewek próbnych o odpowiednich parametrach
  • ocenę dopasowania soczewek próbnych i sprawdzenie reakcji oczu
  • sprawdzenie ostrości wzroku
  • naukę zakładania i zdejmowania soczewek
  • omówienie aspektów zdrowotnych związanych z użytkowaniem soczewek kontaktowych
  • instrukcje dotyczące pielęgnacji soczewek