Wiele czynników może wpływać na to jak często powinniśmy badać wzrok.
Zaleca się, aby dzieci były poddawane kompleksowemu badaniu oczu gdy mają 6 miesięcy, 3 lata i 5 lat. Po tym okresie, powinny być badane raz w roku – lub jeśli nie występuje potrzeba korekcji wzroku, raz na dwa lata.
U osób dorosłych, kontrolne badania okulistyczne powinny być wykonywane minimum co 2 lata. Nie należy również bagatelizować niepokojących sygnałów wysyłanych przez nasze oczy. W sytuacji gdy pojawią się jakiekolwiek dolegliwości należy niezwłocznie zgłosić się do okulisty w celu przeprowadzenia badania.

Sygnały problemów ze wzrokiem

Każde pogorszenie jakości widzenia oznacza konieczność kontroli wzroku
u specjalisty. Oto kilka niepokojących oznak pogarszającego się wzroku:

  • rozmazany obraz, trudności z odczytaniem napisów z daleka lub bliska,
  • zaciemniający się obraz lub zawężenie pola widzenia (np. zahaczanie o krawędzie mebli)
  • częste bóle głowy, nagły ból oka lub głowy
  • podwójne widzenie  
  • zakrzywienie prostych linii, krawędzi
  • błyski, plamy lub „duchy” w polu widzenia
  • zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie oczu

Oczy są niezwykle wrażliwe, dlatego nawet schorzenia pozornie niezwiązane z narządem wzroku mogą powodować występowanie współistniejących objawów ocznych.

Badanie wzroku